USA fortsätter sitt krig mot ”desinformation” online

Det borde inte råda någon tvekan om att USA gör allt för att kontrollera narrativen på internet, oavsett om det handlar om sociala medier eller press- och nyhetssajter. Ny teknik ska nu hjälpa USA till fullständig insyn och att fullständigt kontrollera mediaflödet.

Själva säger USA att de vill bekämpa desinformation. Men vi vet ju att det i själva verket är USA som står för att sprida desinformation för att forma människors åsikter. På internet idag pris dock många åsikter och kunskaper som hotar USAs kontroll.

Vi har enorma bevis för att det faktiskt är så. Vi vet redan att CIA betalar journalister i Europa. Det här är en lång historia som startade redan under Andra Världskriget, USA vände sig till europeiska journalister för att skriva det CIA sade åt dom att skriva.

Under slutet av 1960-talet påbörjades en ”kampanj” under samma namn som under WW2: ”Operation Mockingbird”, där 400 amerikanska journalister, samt journalister runt hela världen och främst i Europa anlitades för att sprida desinformation. Rolling Stones publicerade en klassisk artikel 1977 som i detalj beskriver hur NYT, NBC och andra stora mediahus infiltrerades och betalades av CIA.

Carl Bernstein i sin uppmärksammade artikel avslöjar att journalister kunde få upp till $500 000 för sitt jobb. Det är en ansenlig summa pengar redan idag, men med tanke på den tiden handlar det om mycket pengar.

Idag använder CIA organisationen NED (National Endownment for Democracy), öppet som front för att öppet göra samma saker de gjorde innan 80-talet. Detta innebär att CIA idag använder NED för att finansiera medier och organisationer för att sprida lögner.

För ett par år sedan dedicerade USA miljarder genom kongressen för att ”bekämpa kinesisk desinformation”, vilket i praktiken betyder ännu större finansiering av mera lögner avsedda att misstänkliggöra och demonisera Kina. Det finns dessutom ett enormt medianätverk helt och hållet utformat för att bekämpa Kina med desinformation, Sveriges egen version av Epoch Times, som påstår sig vara ”oberoende” tillhör detta gigantiska nätverk och får pengar direkt från amerikanska anti-kinesiska intressen.

Vi vet dessutom att USA idag har kontrakt med alla stora sociala medier, Facebook, YouTube/Google och så vidare. De har fullständig rätt att kolla upp vilket konto som helst och kan stänga av vilket konto som helst. Brian Burletic berättar hur han fick alla sina konton på Facebook och Twitter avstängda samtidigt, på en och samma dag, vilket vittnar om en samordnad attack mot honom beordrad av en högre myndighet.

Det ser nu alltså ut som att USA försöker använda sig av ny teknik och utveckla ny teknik för att ännu lättare kontrollera medier, sociala medier och allt som sprids på internet. Detta är ett farligt steg som motverkar och saboterar för demokrati.

Sveriges egen åsiktsfrihet, pressfrihet och demokrati är i fara om vi inte har ett samhälle med högt i tak, där åsikter kan diskuteras fritt utan att misstänkliggöras. Dessutom är det alltid lika viktigt att lyssna på båda och alla sidor i konflikter.

Om det öppna samtalet och dialogen stryps banar vi vägen för extrema krafter som vi kommer att låta göra vad dom utan att kunna ifrågasätta, utan att kunna göra oss hörda. Kritiska röster drunknar eller tystas ned. Så har det redan blivit idag hos mainstreammedier, men ännu finns olika plattformar för åsikter och opinionsbildning.

Vi måste skydda dessa och det fria, öppna samtalet för att skydda vår egen demokrati!Lämna en kommentar